• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Case Studies
Kontrola Emisji
Procesy produkcji stali i żelazostopów obejmują strumienie wylotowe wysokiej temperatury, często ponad 900 ºC. Normalnie gaz przepływa z pieca (z reguły typu elektrycznego łukowego) i przechodzi do wieży uzdatniania gazu, gdzie zostaje schłodzony do temperatury niższej niż 200 ºC, dzięki czemu może być przetwarzany w filtrze workowym. Warto mieć również odpylacze elektrostatyczne jako odpylacze końcowe, przed którymi mogą znajdować się multicyklony służące jako separatory wstępne.
 
Przetwarzanie tego gazu spalinowego może wymagać dużej konserwacji filtrów workowych, natomiast mały rozmiar cząstek ogranicza zastosowanie typowych odpylaczy o małej wydajności, np. zwykłych cyklonów i multicyklonów, jako separatory wstępne. Usterka filtra workowego staje się bardzo typowym problemem dla klientów w tej branży.
Podobne problemy z istniejącymi odpylaczami pojawiają się podczas odzyskiwania żużla (w efekcie procesu łączenia w piecu) po transporcie pneumatycznym. Żużel w proszku jest niezwykle twardym materiałem i bardzo agresywnym dla typowych odpylaczy.
 
Klienci potrzebują bardzo solidnego systemu odpylania, służącego jako kolektor etapu końcowego, przez co nie jest potrzebne chłodzenie gazów spalinowych lub znacznie zmniejsza się obciążenie materiałów agresywnych do filtrów workowych.
Pokaż wszystkie