• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Case Studies
Kontrola Emisji
W przypadku kontroli emisji cząstek stałych w strumieniach wylotowych o wysokiej temperaturze, na przykład z kotłów oleju opałowego, zwykłe odpylacze takie jak filtry workowe mają wysokie koszty konserwacji. Lotny popiół z oleju napędowego i opałowego może być klejący i zatykać elementy filtrów. Zjawisko to można zminimalizować za pomocą kosztownych odczynników ochronnych lub przez częstą wymianę elementów filtra. Chłodzenie gazu spalinowego jest konieczne przed filtrem, jeżeli temperatury są wyższe niż 200ºC.
Regularne cyklony i multicyklony, jeżeli są stosowane jako końcowy układ odpylania, często nie są w stanie spełnić aktualnych limitów emisji.

Wśród potrzeb klienta znajduje się bardzo wydajny system odpylania końcowego w rozsądnej cenie, zapewniający działanie przez wiele lat bez konieczności znaczniej konserwacji lub kosztów eksploatacji i pozwalający uniknąć przestojów w produkcji.
Pokaż wszystkie