• Studia przypadku
Kontrola Emisji
W przypadku kontroli emisji cząstek stałych (PM) w strumieniach wylotowych o wysokiej temperaturze, na przykład kotły biomasy lub węglowe i grzejników, zwykłe odpylacze, na przykład cyklonowe i multicyklonowe, nie są w stanie spełnić aktualnych limitów emisji. Wynika to przede wszystkim z ich niewielkiej wydajności, w szczególności w przypadku małych cząstek (< 10µm). Spełnienie limitów emisji wymaga z reguły dodatkowej inwestycji w odpylacz etapu końcowego.
Filtry workowe (BF) są bardzo wydajnymi odpylaczami. W ich przypadku może być wymagana również duża konserwacja, w tym regularne czyszczenie i nowe elementy filtrów. Z kotłów biomasy i węglowych często wydostają się palące cząstki, które uszkadzają elementy filtrów, co powoduje natychmiastowy wzrost emisji. Rozwiązanie tego problemu oznacza wydatek pieniędzy i przestój w produkcji.
 
Odpylacze elektrostatyczne (ESP) są bardzo wydajne w określonym zakresie rezystywności pyłu. Jednak wydajność często spada poniżej tego zakresu z powodu zmian temperatury. Koszt regeneracji odpylacza elektrostatycznego lub zmiany procesu leżą poza granicami możliwości wielu firm.
 
Płuczki Venturiego są dobrą alternatywą dla odpylaczy etapu końcowego, jeżeli istnieje już infrastruktura do przerabiania ścieków oczyszczonych. I jeżeli zastosowania nie ograniczają koszty wtórnych zanieczyszczeń mokrych.
 
Wśród potrzeb klienta znajduje się bardzo wydajny system odpylania końcowego w rozsądnej cenie, zapewniający działanie przez kilka lat bez konieczności znaczniej konserwacji lub kosztów eksploatacji i pozwalający uniknąć przestojów w produkcji.
Pokaż wszystkie