• Studia przypadku
Odzyskiwanie Produktu
Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych lub żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje w wielu zastosowaniach podczas mielenia i rozdrabniania.

Preferowany sposób odzyskiwania tych wrażliwych i drogich produktów polega na zastosowaniu kolektorów cyklonu ze względu na ich możliwość bezpośredniego zbierania proszku. W odróżnieniu od filtrów workowych lub płuczek mokrych, cyklonu minimalizują zanieczyszczenie filtrów lub produktu oraz zanieczyszczenie krzyżowe produktów i mogą bez problemowo działać przy szerokim zakresie temperatur roboczych, ciśnienia i wilgotności.
Straty produktu wynikające z niskiej wydajności cyklonów powodują wysokie koszty ze względu na niski uzysk. Dlatego w miarę możliwości cyklony należy uzupełniać drogimi specjalnymi filtrami workowymi lub płuczkami mokrymi, zwiększającymi wydajność lub pozwalającymi uniknąć emisji do atmosfery.

Klienci potrzebują układu cyklonów, który znacznie zwiększa uzysk proszku, jest łatwy i szybki w czyszczeniu oraz wystarczająco wydajny do zapewnienia zgodności z prawnymi limitami dla cząstek stałych, co pozwala uniknąć stosowania filtra workowego. W wielu procesach frakcja produktu przedostająca się do filtra workowego nie jest traktowana jako produkt pierwszego stopnia i dlatego uznaje się jako za stratę.
Pokaż wszystkie