• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Case Studies
Kontrola Emisji
Uwzględniając trudności z uzyskiwaniem wyników poprzez wzrost dochodów, firmy coraz częściej ograniczają koszty. Celem wielu firm stało się zmniejszenie poboru energii.
 
W branżach między innymi produkcji cementu, płyt wiórowych, spalania, energia jest potrzebna najczęściej w postaci ciepła. Większość firm modernizuje swoje kotły i podgrzewacze oleju termicznego do pracy z biomasą zamiast z olejem lub węglem, aby zmniejszyć koszty i zapewnić działanie bardziej ekologiczne. Nadal również duża ilość generowanego ciepła jest tracona w procesie produkcji.
W branży cementu większość zakładów celowo chłodzi strumień wylotowy wieży podgrzewacza wstępnego z 400oC do 120oC, aby umożliwić czyszczenie w filtrach workowych, rozpraszając całe ciepło do atmosfery.
 
W branży płyt wiórowych wiele zakładów stosuje dodatkowe generatory oleju napędowego lub gazu ziemnego do podgrzewania suszarni obrotowych, mimo że posiadają one więcej niż potrzeba energii z kotłów biomasy do produkcji pary lub ciepła dla całego zakładu. Duże stężenie lotnego popiołu w strumieniu gorącego gazu wytwarzanego przez kocioł biomasy nie pozwala na wprowadzenie go z powrotem do procesu. 
 
W spalarniach odpadów popiół w gazie spalinowym jest z reguły zbierany w separatorze wstępnym takim jak multicyklon (MC), zanim przejdzie do ekonomizera. Za nim znajduje się układ wtryskowy odczynnika, neutralizujący wypływające strumienie gazu oraz filtr workowy, zapewniający zgodność z normami emisji przed przedostaniem się do stosu. Koszt niebezpiecznej utylizacji popiołu zebranego w filtrze workowym jest blisko 4 razy wyższy niż utylizacja popiołu zebranego w multicyklonie, ze względu na wtryskiwanie odczynnika.
 
Główną przeszkodą w poprawie wydajności energetycznej tych procesów jest problem, w jaki sposób skutecznie oczyścić gazy w wysokiej temperaturze bez strat termicznych, aby można było je ponownie wprowadzić do systemu odzyskiwania ciepła, np. kotła odzyskowego lub bezpośrednio z powrotem do procesu.
 
Wśród potrzeb klienta znajduje się wysoko wydajny system odpylający, zmniejszający ilość cząstek do poziomu, w jakim powietrze można wykorzystać do celów odzyskiwania energii oraz wystarczająco wytrzymały do działania w wysokich temperaturach, przy niskich kosztach konserwacji/eksploatacji.
Pokaż wszystkie