Recyclone® MH

Aby uzyskać większą wydajność i zgodność z limitami emisji, skonstruowano usprawniony system recyrkulacji w celu wykorzystania zalet cyklonów Hurricane.

Mechaniczny ReCyclone® (ReCyclone® MH) składa się z urządzenia Hurricane i separatora cząstek (cyklon przelotowy), umieszczonym w dół strumienia cyklonu - zwany „recyrkulatorem".
Głównym celem recyrkulatora jest wprowadzenie drobnych niepochwyconych cząstek do cyklonu po tym jak zostały one odrzucone do zewnętrznych ścian recyrkulatora pod wpływem sił odśrodkowych.  

Podczas gdy w tym stycznym strumieniu gazu znajdują się cząstki, osiowy wylot strumienia gazu do stosu jest oczyszczony z cząstek. Recyrkulacja zapewniona jest dzięki dodatkowemu wentylatorowi.
Ponieważ system recyrkulacji służy tylko do separacji pyłu (a nie do zbierania), cząstki są zbierane wyłącznie w cyklonie, dzięki czemu nie jest potrzebny mechanizm obrotowo-przerzutowy.

Zwiększenie wydajności

Wydajność wzrasta pod wpływem recyrkulacji i nagromadzenia bardzo małych cząstek z większymi pochodzącymi bezpośrednio z procesu. ReCyclone® MH zmniejsza emisje samych cyklonów Hurricane o 40 do 60%. Podobnie jak systemy cyklonów, systemy ReCyclone® MH są bardzo trwałe, nie mają ograniczeń temperatury i nie posiadają poruszających się części, które trzeba często wymieniać.

Kontrola recyrkulacji daje korzyść bardzo skutecznego przetwarzania różnych prędkości przepływów procesu.

ReCyclone® MH to najbardziej wydajny tylko mechaniczny kolektor na rynku.

Corkart Lda.

ReCyclone® MH for fly ash PM emission control of a grate type biomass boiler, placed after existing multicyclone/cyclone pre-separator.
 
Gas flow: 15 000m3/h at 220°C | Type of Particles: Cork waste fly ashes | Emissions: <150mg/Nm3 at 11% O2

Laminar, S.A.

Mechanical ReCyclone® MH system for PM emission control in a 27,000m3/h @ 200ºC wood waste boiler.
This equipment is composed by 18 hurricane cyclones and 12 mechanical recirculators.

It was installed to replace a multicyclone deduster, which was above the legal emissions limit (150mg/Nm3 @ 11% O2).
Emissions: < 100mg/Nm3 @ 11% O2

Basuki

ReCyclone® MH type cyclone system for reducing particulate matter from a Coal Bubbling Fluidized Bed (BFB) boiler flue gases.
 
Gas flow: 6 972m3/h at 230°C | Type of Particles: Coal fly ashes | Emissions: <100mg/Nm3
Client: Basuki | Location: Bali, Indonesia | Year: 2012

Basuki

ReCyclone® MH to reduce PM emission from a Coal Bubbling Fluidized Bed (BFB) 6 Million Kilocalories Per Hour Heater.
 
Gas flow: 42 638m3/h at 330°C | Type of Particles: Coal fly ashes | Emissions: <150mg/Nm3
Client: Basuki | Location: Batam Island, Indonesia | Year: 2013

Basuki

ReCyclone® MH for fly ash PM emission control of a 15ton/h coal BFB thermal oil heater, placed after multicyclone/cyclone pre-separator.
 
Gas flow: 34 000m3/h at 230°C | Type of Particles: Coal fly ashes | Emissions: <150mg/Nm3
Client: Basuki | Location: Cikarang – West Java, Indonesia | Year: 2013

Quimigal S.A.

ReCyclone® MH system for chemical powder recovery (sulfanilic acid) In a fluidized bed dryer. It was installed to replace a pulse jet bag filter in order to increase powder recovery

Gas Flow: 14.000m3/h at 70˚C | Efficiency: 99.5-99.6 % | Emissions: 40-80 mg/Nm3
Client: Quimigal S.A. | Location: Estarreja, Portugal | Year: 2001

Plateau ASP

Gas flow: 50 400m3/h at 40°C | Type of Particles: Animal fertilizer dust | Emissions: <40mg/Nm3
Client: Plateau ASP | Location: Ferrol, Spain | Year: 2010

Kulim / Pasir Panjang

Recyclone® MH_HR to reduce particulate matter from a biomass boiler burning a mixture of palm kernel shell and mesocarp fiber.
 
Gas flow: 122 328m3/h at 270°C | Type of Particles: Biomass fly ashes | Emissions: <150mg/Nm3

Combio Energias Renovaveis

ReCyclone® MH optimized to reduce particles emission from a biomass boiler burning wood chips.
 
Gas flow: 101 206m3/h at 160°C | Type of Particles: Biomass fly ashes | Emissions: <100mg/Nm3dry
Client: Combio Energias Renovaveis | Location: Minas Gerais, Brasil | Year: 2017

L. Solé / Salmofood

ReCyclone® MH for PM emission control of a grate type biomass boiler (6MWth), placed after multicyclone/cyclone pre-separator.
 
Gas flow: 30 000m3/h at 280°C | Type of Particles: Crushed pallets and bush residues | Emissions: <100mg/Nm3

Sonae Arauco

ReCyclone® MH for PM emission control of two grate type biomass boilers, placed after multicyclone/
cyclone pre-separator.
 
Gas flow: 90 000m3/h | Type of Particles: Wood waste and wood chips fly ashes | Emissions: <100mg/Nm3
Client: Sonae Novobord | Location: Nelspruit, South Africa | Year: 2012

MPOB - Sindora Palm Oil Mill

Recyclone® MH_HR to reduce particulate matter from a biomass boiler burning a mixture of mesocarp fiber and palm kernel shell.
 
Gas flow: 120 000m3/h at 260°C | Type of Particles: Biomass fly ashes | Emissions: <150mg/Nm3

LKPP Corporation Sdn. Bhd

ReCylone® MH­_HR to reduce particulate matter from a biomass boiler burning a mixture of mesocarp fiber and palm kernel shell.
 
Gas flow: 183 600m3/h at 320°C | Type of Particles: Biomass fly ashes | Emissions: <100mg/Nm3dry

Tradewinds

Recyclone® MH cyclone system to reduce particulate matter from a biomass boiler burning a mixture of mesocarp fiber and palm kernel shell.
 
Gas flow: 137 620m3/h at 320°C | Type of Particles: Biomass fly ashes | Emissions: <150mg/Nm3

Stal i żelazostopy

Procesy produkcji stali i żelazostopów obejmują strumienie wylotowe wysokiej temperatury, często ponad 900 ºC. Normalnie gaz przepływa z pieca (z reguły typu elektrycznego łukowego) i przechodzi do wi...

Pyroliza, spalanie i gazyfikacja

Do kontroli emisji cząstek stałych w strumieniach wylotowych o bardzo wysokiej temperaturze (> 600 ºC), np. w procesie gazyfikacji, pyrolizy i spalania, za wymiennikami ciepła, filtrami ceramicznymi l...

Olej i gaz

W procesach fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC), szeroko stosowanego w rafineriach naftowych, największym problemem jest oddzielanie i odzyskiwanie katalizatorów w postaci proszku. W szczegól...

Separacja wysokiej temperatury i odzyskiwanie energii

Uwzględniając trudności z uzyskiwaniem wyników poprzez wzrost dochodów, firmy coraz częściej ograniczają koszty. Celem wielu firm stało się zmniejszenie poboru energii. W branżach między innymi...

Proces kalcynacji

W procesie kalcynacji średnie ciała stałe i produkty są regularnie przetwarzane w postaci drobnego proszku (np. kaolinit lub metakaolinit). Istnieje potrzeba oddzielenia tych bardzo drobnych proszk...

Spalanie biomasy i węgla

W przypadku kontroli emisji cząstek stałych (PM) w strumieniach wylotowych o wysokiej temperaturze, na przykład kotły biomasy lub węglowe i grzejników, zwykłe odpylacze, na przykład cyklonowe i multic...

Chemikalia

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje ...

Mineralurgia

W branży mineralurgii, na przykład w sektorze kalcynacji lub produkcji katalizatorów, średnie ciała stałe i produkty są regularnie przetwarzane w formie drobnego proszku. Istnieje potrzeba od...

Nawozy

Odzyskiwanie nawozów z reguły za tunelami osuszającymi lub suszarniami bębnowymi wiąże się z dużym zapyleniem i bardzo wilgotnymi strumieniami gazu. Odzyskiwanie tych produktów jest z reguły wykony...

Procesy mielenia i suszenia

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje ...