Recyclone® MH

Aby uzyskać większą wydajność i zgodność z limitami emisji, skonstruowano usprawniony system recyrkulacji w celu wykorzystania zalet cyklonów Hurricane.

Mechaniczny ReCyclone® (ReCyclone® MH) składa się z urządzenia Hurricane i separatora cząstek (cyklon przelotowy), umieszczonym w dół strumienia cyklonu - zwany „recyrkulatorem".
Głównym celem recyrkulatora jest wprowadzenie drobnych niepochwyconych cząstek do cyklonu po tym jak zostały one odrzucone do zewnętrznych ścian recyrkulatora pod wpływem sił odśrodkowych.  

Podczas gdy w tym stycznym strumieniu gazu znajdują się cząstki, osiowy wylot strumienia gazu do stosu jest oczyszczony z cząstek. Recyrkulacja zapewniona jest dzięki dodatkowemu wentylatorowi.
Ponieważ system recyrkulacji służy tylko do separacji pyłu (a nie do zbierania), cząstki są zbierane wyłącznie w cyklonie, dzięki czemu nie jest potrzebny mechanizm obrotowo-przerzutowy.

Zwiększenie wydajności

Wydajność wzrasta pod wpływem recyrkulacji i nagromadzenia bardzo małych cząstek z większymi pochodzącymi bezpośrednio z procesu. ReCyclone® MH zmniejsza emisje samych cyklonów Hurricane o 40 do 60%. Podobnie jak systemy cyklonów, systemy ReCyclone® MH są bardzo trwałe, nie mają ograniczeń temperatury i nie posiadają poruszających się części, które trzeba często wymieniać.

Kontrola recyrkulacji daje korzyść bardzo skutecznego przetwarzania różnych prędkości przepływów procesu.

ReCyclone® MH to najbardziej wydajny tylko mechaniczny kolektor na rynku.
 

Stal i żelazostopy

Procesy produkcji stali i żelazostopów obejmują strumienie wylotowe wysokiej temperatury, często ponad 900 ºC. Normalnie gaz przepływa z pieca (z reguły typu elektrycznego łukowego) i przechodzi do wi...

Pyroliza, spalanie i gazyfikacja

Do kontroli emisji cząstek stałych w strumieniach wylotowych o bardzo wysokiej temperaturze (> 600 ºC), np. w procesie gazyfikacji, pyrolizy i spalania, za wymiennikami ciepła, filtrami ceramicznymi l...

Olej i gaz

W procesach fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC), szeroko stosowanego w rafineriach naftowych, największym problemem jest oddzielanie i odzyskiwanie katalizatorów w postaci proszku.   W szczegó...

Separacja wysokiej temperatury i odzyskiwanie energii

Uwzględniając trudności z uzyskiwaniem wyników poprzez wzrost dochodów, firmy coraz częściej ograniczają koszty. Celem wielu firm stało się zmniejszenie poboru energii.   W branżach między innymi pr...

Proces kalcynacji

W procesie kalcynacji średnie ciała stałe i produkty są regularnie przetwarzane w postaci drobnego proszku (np. kaolinit lub metakaolinit). Istnieje potrzeba oddzielenia tych bardzo drobnych proszk...

Spalanie biomasy i węgla

W przypadku kontroli emisji cząstek stałych (PM) w strumieniach wylotowych o wysokiej temperaturze, na przykład kotły biomasy lub węglowe i grzejników, zwykłe odpylacze, na przykład cyklonowe i multic...

chemical

Chemikalia

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje ...