Recyclone® EH

Ostatnie przysposobienie recyrkulacji elektrostatycznej w tym samym systemie cyklonu skutecznie dalej zmniejszyło emisje, nawet w zakresie cząstek o rozmiarach [1;5] µm, zapewniając zgodność z przepisami w przyszłości, w szczególności w przypadku bardzo rygorystycznych limitów prawnych, z celem redundancji filtra workowego.

Wysokie napięcie DC jest stosowane w koncentratorze, umożliwiając recyrkulację bardzo drobnych cząstek nanometrycznych, bardziej odpornych na siły odśrodkowe, do kolektora cyklonu. Po oddzieleniu w recyrkulatorze i skoncentrowaniu w przepływie recyrkulacji, naładowane elektrycznie drobne cząstki są przyciągane przez ściany cyklonu, gromadząc się z większymi cząstkami przedostającymi się do systemu, co pomaga w ich łatwiejszym przechwytywaniu.

Ponieważ cząstki nie są zbierane na ścianach recyrkulatora, w przeciwieństwie do odpylaczy elektrostatycznych, w systemach ReCyclone® EH unika się problemu akumulacji pyłu i kondensacji.

Ponadto systemy ReCyclone® EH mają niedużą czułość na niską lub wysoką rezystancję elektryczną pyłu, a wymagana moc HV wynosi tylko od 10 do 15% mocy wykorzystywanej w odpylaczach elektrostatycznych.

Recyrkulacja elektrostatyczna do zbierania drobnych cząstek zdobyła nagrodę portugalskiej prasy w dziedzinie ochrony środowiska w 2008 roku i była nominowana do nagrody europejskiej prasy w dziedzinie ochrony środowiska w 2008 roku.