• Case Studies
Kontrola Emisji
Do kontroli emisji cząstek stałych w strumieniach wylotowych o bardzo wysokiej temperaturze (> 600 ºC), np. w procesie gazyfikacji, pyrolizy i spalania, za wymiennikami ciepła, filtrami ceramicznymi lub płuczkami umieszcza się tradycyjne filtry workowe jako odpylacze etapu końcowego.
W większości układów do zredukowania jak największej ilości popiołu i zwęgleń ważny jest główny separator wysokiej temperatury, a mianowicie cyklon. Dobra wydajność jest ważna w celu zredukowania stężenia ciał stałych do odpylaczy ostatniego etapu, co zapobiega zatykaniu płuczek i uszkodzeniom filtrów.

W większości układów wiążą się z tym znaczne inwestycje i koszty eksploatacyjne. Tradycyjne filtry workowe wymagają częstej wymiany worków oraz dużych inwestycji w wymienniki ciepła. Filtry ceramiczne są odporne na wysokie temperatury, ale charakteryzują się znacznym spadkiem ciśnienia, typowo do 300 mm w. g., stopniowo wzrastającym ze względu na zapychanie porów. Trwałość długookresowa oraz ryzyko pękania (głównie podczas czyszczenia) elementów również mają kluczowe znaczenie.

Potrzeby klienta to skuteczny i solidny cyklonowy separator wstępny oraz bardzo skuteczny układ odpylania ostatniego etapu, który może działać w wysokich temperaturach, przy niskich kosztach konserwacji/eksploatacji.
Pokaż wszystkie