Profil firmy

Advanced Cyclone Systems, S.A. (ACS) to firma zajmująca się wyłącznie rozwojem i sprzedażą bardzo wydajnych systemów cyklonowych na całym świecie.
Firma działa w bardzo bliskiej współpracy ze swoimi klientami, w celu projektowania indywidualnych systemów cyklonów, które okażą się skuteczne dla ich niespełnionych oczekiwań.
Oprócz dostarczania cyklonów, firma ACS rozwinęła się do poziomu dostawcy gotowych projektów w każdej części świata. 

Zastosowania obejmują:
· kontrolę emisji cząstek stałych (PM) w kotłach, piecach i suszarniach oraz ogólne odpylanie;
· odzyskiwanie produktu (proszku) w branży chemicznej, spożywczej i farmaceutycznej. 

Technologia:
Hurricane - zoptymalizowane numerycznie cyklony, z uwzględnieniem nagromadzenia cząstek;
ReCyclone MH - zoptymalizowane cyklony z recyrkulacją mechaniczną
ReCyclone EH - zoptymalizowane cyklony z recyrkulacją elektrostatyczną *1. 

*1 Recyrkulacja elektrostatyczna do zbierania drobnych cząstek zdobyła nagrodę portugalskiej prasy w dziedzinie ochrony środowiska w 2008 roku i była nominowana do nagrody europejskiej prasy w dziedzinie ochrony środowiska w 2008 roku.

Wizja, misja i wartości
Wizja:
Pozycja lidera w zakresie opracowywania i dystrybucji systemów cyklonów na poziomie globalnym, przyczynianie się do bardziej zdrowego środowiska oraz wzrost konkurencyjności klientów, zachowanie wysokich standardów usług i jakości dzięki wykwalifikowanym i zmotywowanym zasobom ludzkim.

Misja:
Maksymalizacja zbierania cząstek za pomocą cyklonów, dzięki czemu klienci nie mają kosztów i problemów związanych z filtrami workowymi.

Wartości:
- Ambicja i pasja w celu stworzenia unikalnych rozwiązań do dużej wydajności, łamanie status quo w przemyśle, wykraczanie poza oczekiwania klienta oraz dążenie do uzyskania przez ACS pozycji najlepszej na świecie firmy zajmującej się cyklonami.
- Otwartość, dzielenie się i zaufanie wobec wszystkich zaangażowanych stron, klientów bądź dostawców, w celu wsparcia budowy silnego i trwałego łańcucha wartości, przy stałej nauce z obu stron.
- Dyscyplina i organizacja z celem ciągłego usprawniania rozwoju organizacyjnego na poziomie systemu zarządzania jakością produktów i procesów, co pozwala na uzyskanie doskonałości. 
- Inicjatywa i determinacja w systematycznej innowacji procesów i systemów jako podstawa szybkiego i trwałego rozwoju firmy.
- Atmosfera liderowania i odpowiedzialności wszystkich pracowników ACS, ponieważ zaangażowanie każdego z nich jest kluczowe dla sukcesu ACS
Download here