• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Case Studies
Kontrola Emisji
W procesie kalcynacji średnie ciała stałe i produkty są regularnie przetwarzane w postaci drobnego proszku (np. kaolinit lub metakaolinit).

Istnieje potrzeba oddzielenia tych bardzo drobnych proszków od strumieni wylotowych kalcynatorów, suszarni fluidalnych lub spalarni, często w krytycznych temperaturach.
Do kontroli emisji PM w bardzo wysokiej temperaturze (> 600ºC) za wymiennikami ciepła lub płuczkami umieszcza się tradycyjne filtry workowe jako odpylacze etapu końcowego.

W większości układów do zredukowania jak największej ilości pyłu kalcynowanego ważny jest główny separator wysokiej temperatury, a mianowicie cyklon. Dobra wydajność jest ważna w celu zredukowania stężenia ciał stałych do układu odpylania ostatniego etapu, co minimalizuje straty produktu i emisje.

W większości układów wiążą się z tym znaczne inwestycje i koszty eksploatacyjne. Tradycyjne filtry workowe wymagają częstej wymiany worków oraz dużych inwestycji w wymienniki ciepła. Płuczki są alternatywnymi odpylaczami etapu końcowego, ale kosztem wtórnych zanieczyszczeń mokrych.

Potrzeby klienta to skuteczny i solidny cyklonowy separator wstępny oraz bardzo skuteczny układ odpylania ostatniego etapu, który może działać w wysokich temperaturach przez wiele lat, przy niskich kosztach konserwacji/eksploatacji.
Pokaż wszystkie