• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Case Studies
Kontrola Emisji
Piece szkła i ceramiki z reguły emitują bardzo drobne cząstki (< 5 µm) w połączeniu z wysokimi temperaturami i obciążeniem. Coraz więcej pieców jest zasilanych paliwem z biomasy, co jeszcze bardziej zwiększa poziom emisji cząstek, jaki trzeba redukować, aby zapewnić zgodność z prawnymi limitami emisji. Rozwiązanie tego problemu może, ale nie musi wymagać systemu odpylania, takiego jak system cyklonowy separacji wstępnej oraz odpylacz elektrostatyczny.
 
Wśród potrzeb klienta często znajduje się bardzo wydajny system odpylania, odpowiednio trwały do działania w wysokich temperaturach oraz przetwarzania żarzących się cząstek. 
Pokaż wszystkie