• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Case Studies
Kontrola Emisji
W procesach fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC), szeroko stosowanego w rafineriach naftowych, największym problemem jest oddzielanie i odzyskiwanie katalizatorów w postaci proszku.
 
W szczególności stężenie katalizatora za regeneratorem FCC wynosi z reguły ponad 150 mg/Nm3. Ponieważ te poziomy nie stanowiły zagrożenia dla środowiska w przeszłości, nie były kontrolowane przez żaden separator ani filtr. Głównym problemem kierowników zakładów było czyszczenie frakcji gazu do produkcji energii w rozprężarce turbinowej lub podobnym urządzeniu, przy czym reszta zanieczyszczeń była koncentrowana i wypuszczana do atmosfery.
Przy bardziej rygorystycznych limitach emisji kierownicy zakładów muszą kontrolować emisje z katalizatorów i dlatego potrzebują bardzo solidny system zbierania cząstek, odporny na temperaturę kilkuset stopni, który jednocześnie jest bardziej efektywny kosztowo niż drogie filtry spiekane. System powinien być umieszczony bezpośrednio za regeneratorem i zastąpić separator (opcja A) lub za separatorem cząstek w brudnej frakcji strumienia gazu w celu kontroli emisji, zanim przepływ zostanie połączony do przejścia przez WHB (kocioł na ciepło odpadowe), a następnie przez stos (opcja B).
 
Klienci potrzebują układu cyklonów o niewielkiej konieczności konserwacji, który jest wystarczająco wydajny do zapewnienia zgodności z prawnymi limitami dla cząstek stałych, co pozwala uniknąć stosowania filtra.
 
Czarny proszek to zanieczyszczenie stałe, występujące w systemach przesyłania i dystrybucji gazu ziemnego na całym świecie. Składa się główne z tlenków żelaza, siarczków żelaza i krzemionek, co powoduje erozję wewnętrzną oraz korozję rurociągów ze stali węglowej.
Jeżeli czarny proszek przyczepia się do ścian rur lub zbiera się na dnie rury, zwiększa to chropowatość, zmniejsza obszar przepływu i powoduje wzrost spadku ciśnienia. Może to spowodować wiele problemów, w tym zanieczyszczenie produktu, zużycie erozyjne w kompresorach, zatykanie przyrządów, erozję i problemy z uszczelnieniem zaworów. Uszkodzeniu ulegają urządzenia takie jak duże palniki fabryczne oraz sprzęt gospodarstwa domowego.
 
Dostawcy dotąd nie znaleźli właściwego rozwiązania. Dostępne cyklony komercyjne są skuteczne tylko dla cząstek o większych rozmiarach oraz filtrów kasetowych zatykających się ciągle, czasami kilka razy dziennie. Technologia oddzielania magnetycznego wiąże się z bardzo dużymi inwestycjami. Konserwacja wymaga nadmiernego wykorzystania siły roboczej oraz czyszczenia rurociągów, a także innych czynności konserwacyjnych powodujących długie przestoje.
 
Wśród potrzeb klienta znajduje się bardzo wydajny system odpylania końcowego, do zastosowania w górę strumienia lub zamiast tego filtrów kasetowych, które mogą zapewnić zbieranie całego zakresu rozmiarów cząstek, a jednocześnie redukują koszty konserwacji i eksploatacji.
Pokaż wszystkie