Odzyskiwanie Produktu

Odzyskiwanie Produktu

In multiple industries stated below, products are manufactured in the powder form. Examples go from milk powders to pharmaceuticals and from fertilizers to nano-particles. The separation of these products from the air after processes such as drying or milling is unavoidable. Multiple industrial filtration systems can be used for that purpose. 

Cyclones have the advantage of easily handling a wide range of operating temperatures, pressures and moisture conditions, unlike other dust collectors, e.g. bag filters. By its simple and aseptic design, without any moving parts, cyclones have very low maintenance costs and can be easily and effectively cleaned, minimizing bacteria contamination or product cross contamination.

ACS cyclones can be designed both to increase product yield and to comply with strict particle emission limits, frequently exempting the use of other filters downstream.

Składniki farmaceutyczne

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych lub żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje w...

food_ingredients

Składniki spożywcze

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje ...

chemical

Chemikalia

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje ...

fertilizers

Nawozy

Odzyskiwanie nawozów z reguły za tunelami osuszającymi lub suszarniami bębnowymi wiąże się z dużym zapyleniem i bardzo wilgotnymi strumieniami gazu. Odzyskiwanie tych produktów jest z reguły wykony...

mineral_processing

Mineralurgia

W branży mineralurgii, na przykład w sektorze kalcynacji lub produkcji katalizatorów, średnie ciała stałe i produkty są regularnie przetwarzane w formie drobnego proszku. Istnieje potrzeba odzyskan...

nanoparticles

Nanocząstki

Coraz więcej branż, od przemysłu drobnych chemikaliów po przemysł kosmetyczny, inwestuje w projektowanie i produkcję nanocząstek, takich hak tlenki metalu, w specyficznych reaktorach. Istnieje potrzeb...

milling_micronization

Procesy mielenia i suszenia

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje ...