• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Studia przypadku
  • Referencje
Odzyskiwanie Produktu
Odzyskiwanie nawozów z reguły za tunelami osuszającymi lub suszarniami bębnowymi wiąże się z dużym zapyleniem i bardzo wilgotnymi strumieniami gazu.

Odzyskiwanie tych produktów jest z reguły wykonywane przez cyklony suszarni, ponieważ pozwalają one na bezpośrednie pobieranie proszku i unikanie zatykania filtrów z powodu kondensacji. Typowe w branży są rozwiązania z cyklonami i/lub filtrami workowymi.
Klienci potrzebują układu cyklonów o dużej wydajności i niewielkiej konserwacji, który jest wystarczająco wydajny do zapewnienia zgodności z prawnymi limitami PM, co pozwala uniknąć stosowania filtra workowego jako odpylacz etapu pierwszego lub końcowego.
Pokaż wszystkie