• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Studia przypadku
  • Referencje
Odzyskiwanie Produktu
W branży mineralurgii, na przykład w sektorze kalcynacji lub produkcji katalizatorów, średnie ciała stałe i produkty są regularnie przetwarzane w formie drobnego proszku.

Istnieje potrzeba odzyskania tych bardzo proszków ze strumieni wylotowych kalcynatorów, suszarni fluidalnych, spalarni i silosów magazynowych, często w krytycznych temperaturach.
Potrzeby klienta obejmują wydajny cyklon do zminimalizowania przedostawania się cząstek do sekcji w dół strumienia procesu w bardzo wysokich temperaturach lub do odzyskania maksymalnej ilości wartościowych produktów proszkowych.
Pokaż wszystkie