Hurricane

Hurricane - cyklon zoptymalizowany numerycznie
Podejście tradycyjne Od wydania pierwszego patentu w 1886 roku cyklony były zasadniczo projektowane i usprawniane metodami empirycznymi. Opracowanie niezawodnej metody przewidywania wydajności jest bardzo trudne ze względu na złożoność modelowania, ponieważ te elementy wyposażenia przechodzą przez przepływy wielofazowe i bardzo turbulentne, a także z powodu ogromnej liczby prototypów, jakie należy skonstruować, aby potwierdzić efekt zmiany współczynników wymiarów na wydajność cyklonu. Faktem jest, że wydajność ogólnych cyklonów jest niedostateczna dla potrzeb klienta, zwłaszcza w przypadku cząstek o małych rozmiarach (<10 µm).

Spalanie oleju opałowego

W przypadku kontroli emisji cząstek stałych w strumieniach wylotowych o wysokiej temperaturze, na przykład z kotłów oleju opałowego, zwykłe odpylacze takie jak filtry workowe mają wysokie koszty konse...

Stal i żelazostopy

Procesy produkcji stali i żelazostopów obejmują strumienie wylotowe wysokiej temperatury, często ponad 900 ºC. Normalnie gaz przepływa z pieca (z reguły typu elektrycznego łukowego) i przechodzi do wi...

Pyroliza, spalanie i gazyfikacja

Do kontroli emisji cząstek stałych w strumieniach wylotowych o bardzo wysokiej temperaturze (> 600 ºC), np. w procesie gazyfikacji, pyrolizy i spalania, za wymiennikami ciepła, filtrami ceramicznymi l...

Mielenie i suszenie biomasy

Pelety normalnie produkuje się ze zrębków drewna i trocin. Mokry surowiec jest z reguły rozcierany w młynie bijakowym, a następnie osuszany w suszarni obrotowej, podgrzewanej przez piec biomasy. Mater...

Olej i gaz

W procesach fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC), szeroko stosowanego w rafineriach naftowych, największym problemem jest oddzielanie i odzyskiwanie katalizatorów w postaci proszku.   W szczegó...

Separacja wysokiej temperatury i odzyskiwanie energii

Uwzględniając trudności z uzyskiwaniem wyników poprzez wzrost dochodów, firmy coraz częściej ograniczają koszty. Celem wielu firm stało się zmniejszenie poboru energii.   W branżach między innymi pr...

dedusting

Szklane odpylanie powietrza

W wielu branżach występują problemy związane z pyleniem podczas transportu lub przetwarzania produktu. Dzieje się tak w przypadku tekstyliów, przetwarzania drewna, przemysłu wydobywczego, produkcji at...

Proces kalcynacji

W procesie kalcynacji średnie ciała stałe i produkty są regularnie przetwarzane w postaci drobnego proszku (np. kaolinit lub metakaolinit). Istnieje potrzeba oddzielenia tych bardzo drobnych proszk...

Spalanie biomasy i węgla

W przypadku kontroli emisji cząstek stałych (PM) w strumieniach wylotowych o wysokiej temperaturze, na przykład kotły biomasy lub węglowe i grzejników, zwykłe odpylacze, na przykład cyklonowe i multic...

pharmaceutical ingredients

Składniki farmaceutyczne

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych lub żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje w...

chemical

Chemikalia

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje ...

food_ingredients

Składniki spożywcze

Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje ...