• Schematy
  • Rozwiązanie
  • Studia przypadku
  • Referencje
Kontrola Emisji
Kontrola emisji cząstek drobnych klinkieru za wymiennikiem ciepła, umieszczonym za chłodnicą klinkieru, stanowi z reguły problem dla kierowników cementowni.

Proces charakteryzuje się dużą ścieralnością materiału, wysokimi obciążeniami oraz zmienną prędkością przepływu w warunkach zwykłych i maksymalnych.
Typowe rozwiązania odpylania obejmują filtr workowy jako odpylacz ostatniego etapu, co z reguły powoduje wysokie koszty konserwacji oraz przestoje produkcji z powodu częstych wymian elementów filtra.

Zmniejszenie cząstek drobnych w strumieniu wylotowym wieży podgrzewacza wstępnego również jest celem służącym do oczyszczania powietrza wykorzystywanego do odzyskiwania energii, np. podgrzewanie koksu ponaftowego lub młyna węgla, co zwiększa wartość startego produktu. System cyklonów o dużej wydajności również jest często stosowany do tego celu.
Pokaż wszystkie