• Studia przypadku
Odzyskiwanie Produktu
Skuteczne odzyskiwanie aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji chemicznych oraz żywności w proszku po suszeniu aerozolem i fluidalnym często stanowi problem. Ten sam problem występuje w wielu zastosowaniach podczas mielenia i rozdrabniania.

Do odzyskiwania tych wrażliwych produktów często niezastąpionym urządzeniem są kolektory cyklonowe, pozwalające na bezpośrednie pobieranie proszku i niedopuszczające do wstrzymywania produktu w filtrach. Cyklony nie dopuszczają również do zanieczyszczenia worków filtra, zanieczyszczenia krzyżowego produktu i uszkodzenia produktu pod wpływem temperatury
Jednak straty produktu wynikające z niskiej wydajności cyklonu powodują wysokie koszty ze względu na znaczenie cząstek. Tam gdzie to możliwe, cyklony należy uzupełniać specjalnymi filtrami workowymi, zwiększającymi wydajność lub pozwalającymi uniknąć emisji do atmosfery. Te filtry powodują z reguły trudności w czyszczeniu i przestoje.

Klienci potrzebują układu cyklonów, który znacznie zwiększa uzysk proszku i jest wystarczająco wydajny do zapewnienia zgodności z prawnymi limitami dla cząstek stałych, co pozwala uniknąć stosowania filtra workowego
Pokaż wszystkie